Nedeľa po Novom roku – cez ťažkosti k radosti

Nedeľa po Novom roku 2020

Mgr. Lucia Fagová, námestná farárka v Združenom CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo