Nová strecha na fare v Koceľovciach

Na prelome mesiacov november a december 2020 sa na ev. fare v Koceľovciach s Božou pomocou začala výmena strešnej krytiny. Aj napriek menším komplikáciám, ktoré spôsobila aktuálna situácia COVID-19 , sa podarilo zohnať firmu, ktorá sa podujala napriek sychravému počasiu a zrealizovala tento projekt.

Finančné prostriedky na opravu strechy sa podarilo získať od nemeckých partnerov, ktorí prispeli čiastkou 15 000€ a tak sa tento projekt mohol konať.

Ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu, že z Jeho milosti sme sa mohli pustiť aj do takéhoto diela, ktoré bude mať v budúcnosti azda pokračovanie, pretože vzhľadom na veľkosť strechy a financie, ktoré sme mali, sa nepodarilo vymeniť krytinu na celej farskej budove.

Napriek tomu sme veľmi vďační za všetky modlitby, ochotné ruky i finančnú pomoc.

Nech je fara naďalej miestom, kde prichádzajú ľudia s láskou, ochotou a porozumením nie len dnes, ale aj ďalšie a ďalšie generácie.

Mgr. Emília Velebírová – zborová farárka