Nové posily pre Gemerský seniorát

Dňa 7.7.2019 sa v Cirkevnom zbore Gemerská Poloma uskutočnil volebný konvent, na ktorom bol jednohlasne za zborového farára zvolený brat farár Mgr. Daniel Gdovin. Po uplynutí 15 dňovej apelačnej doby sa dňom 23.7.2019 brat farár Daniel Gdovin stáva riadnym zborovým farárom v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Gemerská Poloma. Brat farár Daniel do nášho seniorátu neprichádza po prvý krát. V minulosti tu už pôsobil, konkrétne v Cirkevnom zbore Štítnik. Predsedníctvo Gemerského seniorátu sa z jeho návratu ako aj z návratu jeho manželky, ktorá je takisto v kňazskej službe, momentálne na materskej dovolenke, teší. Je to úžasne povbudzujúce, keď sa sem duchovní vracajú, prichádzajú sami, dobrovoľne, nie z donútenia a už vôbec nie „za trest“, ako to bolo zvykom o Gemeri rozširovať. Naším prianím je,  aby tento trend i do budúcnosti pokračoval. Snahou predsedníctva Gemerského seniorátu je vytvárať a v rámci svojich možností zabezpečovať duchovným v senioráte také podmienky pre ich službu, aby sa tu každý cítil dobre, potrebne a užitočne. Aby nemal snahu odtiaľ utekať, ale zotrvať tu. Prajeme týmto bratovi farárovi a celej jeho rodine Božie požehnanie, vedenie a dary Ducha Svätého, aby sa medzi Polomčanmi cítili dobre a ich služba aby bola tak na oslavu Pána Boha ako aj na  dobro Cirkevného zboru Gemerská Poloma a napokon aj celého Gemerského seniorátu.

Mgr. Michal Terrai, dozorca GES                                                                                         Mgr. Rado Gdovin, senior GES