Novembrová SPK duchovných GES aj o syndróme vyhorenia

Duchovní Gemerského seniorátu sa na svojej pravidelnej mesačnej schôdzi stretli dňa 8.11.2021 v priestoroch Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Štítnik. Po úvodnom biblickom zamyslení, ktoré si pre prítomných pripravila domáca zborová sestra farárka Mgr. Jana Ilčisková, stretnutie pokračovalo pracovnou časťou, ktorá bola riešená formou online prenosu prostredníctvom aplikácie Zoom. Prednáškou na tému: Záťažové situácie, stres a jeho zvládanie ako aj syndróm vyhorenia, jeho fázy a jeho prekonanie nám poslúžila Mgr. Katarína Chmurčiaková, lektorka a supervízorka zo Skalice, avšak s koreňmi z Gemera, konkrétne z obce Gočovo. Prednáška bola veľmi zaujímavá, podnetná a pre nás, kňazov, ktorí čo sa  syndrómu vyhorenia týka patríme do rizikovej skupiny, aj značne potrebná a užitočná. Po ukončení online prenosu prítomní zablahoželali domácej zborovej sestre farárke Mgr. Jane Ilčiskovej k okrúhlemu životnému jubileu a odovzdali jej malý darček. Nasledovali informácie br. predsedu SPK Mgr. Dušana P. Hrivnaka, konseniora GES ako aj informácie br. seniora GES Mgr. Radovana Gdovina. Celková príjemná atmosféra stretnutia bola zakončená obedom a narodeninovou tortou. Ďakujeme týmto CZ ECAV na Slovensku Štítnik za vrúcne prijatie.

Rado Gdovin, senior GES

Foto: RG