Novembrová SPK v znamení oslavy životného jubilea

Novembrová Seniorálna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu  (GES) sa konala dňa 12.11.2019 na pôde Cirkevného zboru Revúca a niesla sa v znamení oslavy životného jubilea domácej zborovej sestry farárky Mgr.Ing. Danice Hudecovej. Stretnutie sa začalo biblickým zamyslením v miestnom chráme Božom, ktoré si pre duchovných GES pripravila domáca sestra farárka – jubilantka. Pracovné stretnutie pozostávalo z prezentácie kázní k blížiacemu sa adventu a Vianočným sviatkom, ktoré si pre ostatných pripravili konkrétni oslovení duchovní. I takýmto spôsobom sa ako duchovní GES snažíme nadviazať na tradíciu našich predchodcov v službe, ktorí tu pôsobili pred nami ešte v dobách soacializmu.  Z nich viacerí boli väzení aj kvôli tomu, že sa pravidelne stretávali pri príprave kázní, čo bolo vnímané ako protištátna činnosť. Po absolvovaní pracovnej časti bol odovzdaný darček jubilujúcej sestre farárke Hudecovej. Následne sme sa presunuli na slávnotný obed, kde sme ešte zotrvali v príjemnom vzájomnom spoločenstve a rozhovoroch. Sestre farárke Danici Hudecovej i týmto spôsobom vyprosujeme Božie požehnanie, pevné zdravie, pokoj v rodine a vedenie Ducha Svätého.

rado gdovin

Foto : Karol Žigo, Mgr. Daniel Gdovin