O náboženských predstavách starých Slovanov

Marcová Seniorátna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu sa konala na pôde CZ Šivetice, filiálka Prihradzany dňa 13.3.2023.  Na úvod sa duchovným slovom prítomným prihovoril Mgr. Ivan Bojna, administrátor CZ Šivetice. Následne predseda SPK Mgr. Dušan P. Hrivnak medzi nami privítal br. Mgr. Tibora Lóczyho, misijného farára pôsobiaceho v CZ Dlhá Ves a Kunova Teplica, ktorý sa takéhoto stretnutia v našom senioráte zúčastnil po prvý raz.  Hlavné slovo mala Mgr. Erika Valková – Krišťáková, PhD., zborová farárka v CZ Betliar, ktorá nám zaujímavým spôsobom odprezentovala prednášku o náboženských predstavách, zvykoch a obradoch starých Slovanov. Nakoľko pohanské zvyky v našej spoločnosti stále prežívajú a realizujú sa, prednáška pokračovala životu diskusiou k danej téme. Po informáciách br. seniora GES Mgr. Rada Gdovina ohľadom blížiaceho sa výročného konventu Gemerského seniorátu a po spoločnom obede sme sa všetci prítomní opäť vrátili do svojich cirkevných zborov. Ďakujeme týmto CZ Šivetice, filiálke Prihradzany za prijatie i pohostenie.

-rg-

Foto: -rg-