Odhalenie spomienkovej tabule Jozefovi Bedrichovi Kasanickému

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dobšiná pozýva na slávnostné služby Božie pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu, počas ktorých bude odhalená spomienková tabuľa br. farárovi Jozefovi Bedrichovi Kasanickému pri príležitosti jeho nedožitých 100. narodenín.

Služby Božie sa uskutočnia 6. 10. 2019 (nedeľa) o 10.00 hod. Slávnostným kazateľom bude Mgr. Rado Gdovin, zb. farár  v Dobšinej a senior Gemerského seniorátu.

Program bude pokračovať 6. 10. 2019 o 14.00 hod. v dobšinskom ev.a.v. chráme Božom koncertom hudobného telesa “Kredo – Viruju” a prednáškou sestry Violy Fronkovej na tému :“Evanjelickí kňazi väznení počas komunizmu” zameranú na br. farára Kasanického.

Sprievodné podujatie : Prednáška historičky Daniely Baranovej na tému : “Postavenie a význam Dobšinej v SNP” s dôrazom na protifašistický odboj br. farára Kasanického,  ktorá sa uskutoční v sobotu 5.10.2019 o 16.00 hod. v Zborovom dome ECAV Dobšiná na Zimnej 108.