Odporúčam vedeniu seniorátu počúvať aj iné názory – reakcia seniora GES

Sestry a bratia, drahí priatelia, i keď nie som ani predplatiteľom ani čitateľom nelegitímneho týždenníka evanjelikov na Slovensku „Lutherus“, predsa len, z času na čas sa ku mne dostanú príspevky z tohto luteránskeho bulváru, zvlášť pokiaľ sa to týka tendenčného, nepravdivého a zavádzajúceho komentovania diania v Gemerskom senioráte.  Väčšinou nemám potrebu komentovať niečo, čo nemá „hlavu ani pätu“ a pôsobí iba ako emotívny výlev bez akéhokoľvek racionálneho podkladu, dokonca naplnený klamstvami a krivými obvineniami. Avšak pokiaľ sa jedná o článok s názvom „Odporúčam vedeniu seniorátu počúvať aj iné názory“, ktorý bol zverejnený v bulvári Lutherus v mesiaci júl, nedá mi ostať ticho, pretože by to vyzeralo tak, že „cirkevníčka z Gemera“, ktorá nemala ani toľko odvahy, aby sa pod svoje nesúrodé úvahy a konšpirácie podpísala, má nakoniec pravdu.

Pravda je taká, že je smutné, priam desivé, pokiaľ „profesionálni redaktori“ Lutherusu uverejnia hocijakú lož a nenamáhajú sa overiť si skutočnosť a fakty. Potom celý príspevok nemožno vnímať nijako ináč, iba ako tendenčný, s jediným cieľom: hrubo znevažovať a pošpiniť moju osobu ako seniora GES, resp. ako predsedníctva GES. Neviem či práve v tomto spočíva sloboda tlače, že si môžem o hocikom napísať čo chcem, pričom sa jedná o nepravdivé a zavádzajúce údaje, napĺňajúce skutkovú podstatu trestného činu ohovárania a poškodzovania dobrého mena.

Dovoľte mi preto, aby som rad za radom dementoval tvrdenia tejto chorej úvahy cirkevníčky z Gemera, ktorá i keď sa nepodpísala, viem o koho sa jedná … úvahy zakladajúcej sa len a len na nedostatku informácií, zaslepenosti, klamstve a celkovej absencii znalosti pomerov a situácie v ECAV.

  1. Čitateľka z Gemera píše, že to bola „typická schôdza politickej strany“. Neviem to posúdiť, pretože som nikdy v žiadnej politickej strane nebol, a preto som sa ani nijakých schôdzí politických strán nikdy nezúčastnil. Čitateľka z Gemera s tým zrejme svoju skúsenosť má … Môžem čestne prehlásiť, že konvent GES sa viedol štandardným spôsobom za dodržania všetkých platných Cirkevno – právnych predpisov ECAV. Pokiaľ by tomu bolo inak, členovia konventu mali možnosť v zákonnej lehote podať odvolanie proti uzneseniam konventu, čo sa nestalo … Tak sa pýtam: o akej typickej schôdzi politickej strany čitateľka hovorí? Bola účastná toho istého konventu ako ostatní?
  2. Konvent GES bol pripravený dôsledne tak ako mal byť. Neviem, na čo by sa malo zabudnúť. Pokiaľ sa podľa čitateľky na niečo zabudlo, mala možnosť požiadať o slovo a vysvetliť nám priamo na mieste ako sa to robí. Radi sa necháme poučiť. Všetci sme predsa len omylní a chybujúci ľudia. No ani toto sa nestalo.
  3. Pokiaľ do platnosti vstúpi nový zákon o finančnom zabezpečení cirkvi, ktorý môže schváliť jedine synoda (v súčasnosti existuje viacero modelov návrhu tohto zákona), je zrejmé, že cirkevné zbory v Gemerskom senioráte vykazujúce 50 členov a menej to dlho finančne nezvládnu. Situácia sama ich donúti spájať sa dovedna. Stratiť samostatnosť ešte neznamená prísť o „duchovný servis“. Akurát sa viacerým administrátorom takýchto maličkých cirkevných zborov zjednoduší administratívna práca. Ja ako senior nemám kompetenciu ani právomoc nikoho „zrušiť“. Podľa aktuálnych CPP má takúto právomoc jedine dištriktuálne presbyterstvo. Skôr sa jedná o to, že radšej treba hovoriť o transformácii cirkevných zborov. Jednoducho sa treba pozrieť pravde do očí a „naliať si čisté víno“. To, že si cirkevný zbor zaplatí elektrinu v kostole a prispeje farárovi na cestovné, z neho ešte nerobí životaschopný cirkevný zbor. Žiaľ, niektorí Gemerčania to zatiaľ zrejme stále nedokážu pochopiť. Som si vedomý toho, že reorganizácia cirkevných zborov a organizačnej štruktúry ako takej bude bolestivým procesom, no s najväčšou pravdepodobnosťou sa jej nevyhneme. Pokiaľ som to na konvente naznačil, bolo to preto, aby s tým najmä menšie a finančne slabšie cirkevné zbory počítali a postupne sa na to mohli pripraviť. Len pre porovnanie: V Nemecku sa dokopy dávajú niekoľko tisícové zbory, aby prežili a „utiahli“ to. Pri počte 50 duší v kontexte Gemera hovoriť ako o životaschopnom zbore, ktorý je maximálne v stave opraviť si menšie závady na budove, mi príde pri všetkej úcte ako smiešne…
  4. Vo svojej seniorskej správe som sa snažil byť maximálne objektívny a skôr z kňazských správ jednotlivých kolegov „vyťahovať“ to pozitívne, iných povzbudzujúce a motivujúce. Žiaľ, pri niektorých správach som vnútorne mohol konštatovať iba to, že boli do posledného písmena skopírované z predošlých rokov. Zmenené boli len štatistické čísla, ale 90% obsahu sa nezmenilo. Azda si to čitateľka z Gemera nevšimla, že rok čo rok dookola na výročnom konvente svojho zboru počúva stále to isté? Je toto hodné pochvaly? Že sa moja kritika týkala obľúbeného farára čitateľky z Gemera, za to ja nemôžem. Ako som aj na konvente povedal: Rád pochválim to, čo je hodné pochvaly. Ako však môžem chváliť niečo, kde niet čo chváliť? Stal som sa azda týmto tvrdením sudcom? Alebo sme sa na konvente stretli len preto, aby sme si hladkali uši a počúvali o sebe samé vymyslené chvály a nezmysly, ktoré s realitou nemajú nič spoločné? Ja sa snažím vo svojich správach poukazovať najmä na pravdu. A pravda niekedy zabolí … čitateľku z Gemera zrejme zabolela.
  5. Týmto sa ostro dištancujem od toho, aby som ako senior GES jelšavského br. farára šikanoval za to, že bol a je kamarátom emeritného biskupa Klátika. Toto je čistý konštrukt a nezmysel. Nech sa br. farár kamaráti s kým chce. Je to jeho osobná vec. Čestne prehlasujem, že nijaké verejné pokarhanie ako vrchol poníženia br. farára Bojnu sa na konvente GES z mojej strany nekonalo. Konvent GES nebol disciplinárnym orgánom. Ako senior som len poukázal na stav konkrétnych cirkevných zborov, ktoré on administruje, pričom z jedného z nich neboli prítomní ani delegáti na konvente GES. Na presne tú istú vec som poukázal aj v prípade iného br. farára, ktorý to s pochopením prijal a nerobí z toho žiadnu drámu ani nikto zo zborov,  ktoré administruje, to nevníma ako šikanovanie.
  6. Ostro sa dištancujem od tvrdenia v článku: „Asi si p. senior neuvedomil, že drží mikrofón a v rozčúlení povedal: „nič dobré som nenašiel, len skús dačo spraviť však POČKAJ – UVIDÍŠ.“ – takéto ničím nepodložené tvrdenie je skutkovým naplnením trestného činu ohovárania a poškodzovania dobrého mena. Za takéto tvrdenie by som mohol podať trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní na neznámeho páchateľa a požadovať adekvátne ospravedlnenie a finančnú kompenzáciu za zneváženie mojej osoby. No nedovolím si tak urobiť, ani nechcem, keďže viem, že sa jedná o dôchodkyňu, ktorá žije len z dôchodku a ktorá ani neviem čo kde a kedy počula a ako si to všetko poukladala dokopy. No z mojich úst nič také počuť nemohla, pretože nič také z nich ani nevyšlo. To znamená: žiadne vyhrážanie na „posvätnom mieste modlitieb, pokánia a pokory“ sa neudialo. Nech je, prosím, toto vnímané ako dôkaz mojej férovosti a bratského prístupu v zmysle apoštolových slov : radšej v pokore iných pokladajte za hodnejších než seba (Filipským 2,3)
  7. Vedenie GES si rado vypočuje iné názory. Len má to jednu podmienku: hlavne nech majú svoj logický a racionálny podklad. Nech to nie sú bludy a ničím nepodložené konštrukty! Inak nemôžu byť „zrkadlom ukazujúcim naše slabosti“.
  8. Nakoniec by som povedal ešte jedno, pre pokoj na duši čitateľky z Gemera: nijaké „bičovanie“ jelšavského pána farára sa nechystá. Farár veľakrát nemôže za názory svojich „ovečiek“. Pokiaľ br. farár vôbec niekedy „bičovaný“ bol, ten bič si na seba uplietol on sám. A čo sa bratskej pomoci kolegov a nadriadených týka, tá tu pre neho vždy bola, je aj bude. Ospravedlňovať sa seniorovi za rozčúlenie netreba. Prežil som už aj horšie veci. Aj toto vyjadrenie píšem v absolútnom pokoji. Čo však treba je jedno: najskôr si overiť fakty a skutočnosti a až potom niečo písať a zverejňovať. Až keď k sebe budeme féroví a prajní, až potom môžeme počítať s Božou milosťou, so sprevádzaním a Jeho pomocou. Až keď si nebudeme vyberať slová z kontextu a prisudzovať im iný význam, až keď prestaneme prehlasovať lož a výmysel za pravdu, až potom si z našich stretnutí môžeme odnášať „Boží pokoj a duchovné povznesenie“.

Verím, že takéto vysvetlenie k diskreditujúcemu článku v Lutheruse postačuje a vnesie do pozadia celého diania iné, hlavne pravdivé svetlo.

S úctou

Mgr. Rado Gdovin, senior GES