Online služby Božie z Gemerského seniorátu – Nedele po Zjavení

Drahí priatelia! V ponuke online služieb Božích v produkcii duchovných pôsobiacich v Gemerskom senioráte pokračujeme aj ďalej, konkrétne nedeľami po Zjavení. Prajeme vám pokojné sledovanie, plnosť Ducha Svätého a Boží dotyk.

Služby Božie na 1. nedeľu po Zjavení z Koceľoviec:  https://youtu.be/DNeKR3jh0SM

(video sa spustí na uvedenom linku dňa 10.1.2021 o 10.00 hod. ako premiéra)

 

Služby Božie na 2. nedeľu po Zjavení z Kobeliarova:  https://youtu.be/frflaXLNt9w

 (video sa spustí na uvedenom linku dňa 17.1.2021 o 10.00 hod. ako premiéra)