Online služby Božie z Gemerského seniorátu – Nedele po Zjavení až po Predpôstnu nedeľu

Drahí priatelia! V ponuke online služieb Božích v produkcii duchovných pôsobiacich v Gemerskom senioráte pokračujeme aj ďalej, konkrétne nedeľami po Zjavení. Prajeme vám pokojné sledovanie, plnosť Ducha Svätého a Boží dotyk.

Služby Božie na 1. nedeľu po Zjavení z Koceľoviec:  https://youtu.be/DNeKR3jh0SM

Služby Božie na 2. nedeľu po Zjavení z Kobeliarova:  https://youtu.be/frflaXLNt9w

 Služby Božie na Poslednú nedeľu po Zjavení z Gemerskej Polomy:  https://youtu.be/Chwi1Mq8rSQ

Služby Božie na nedeľu Deviatnik z Rejdovej:  https://youtu.be/g83ZR8RrV7k

Služby Božie na nedeľu po Deviatniku z Dobšinej:  https://youtu.be/cy_Ft-nOHrg

Služby Božie na Predpôstnu nedeľu zo Štítnika:  https://youtu.be/VAqUwGuPw2w