Online služby Božie z Gemerského seniorátu – Pôstne nedele

Drahí priatelia! Nakoľko aktuálna situácia na Slovensku nám ešte stále nedovoľuje slávenie verejných bohoslužieb, budeme i v čase pôstu pokračovať v nahrávaní služieb Božích, aby ste mali zabezpečený aspoň takouto formou pravidelný kontakt s Božím slovom.

Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu z Gočova (CZ Vlachovo):   https://youtu.be/_D8aTNQf94o

Služby Božie na 2. pôstnu nedeľu z Rakovnice (CZ Rožňavské Bystré):  https://youtu.be/zoMPBlzdvQE

Služby Božie na 3. pôstnu nedeľu z Nižnej Slanej: https://youtu.be/si8ZJkR5arI

Služby Božie na 4. pôstnu nedeľu z Rožňavy: https://youtu.be/jEEec0Xel3g

Pašiové služby Božie na 5. pôstnu nedeľu (Smrtnú) z Rakovnice:  https://youtu.be/6dZVkDhefeo

Pašiové služby Božie na 6. pôstnu nedeľu (Kvetnú) z Rakovnice:  https://youtu.be/cDy9cJfYaY4

Pašiové služby Božie na Veľký Piatok z Gemerskej Polomy: https://youtu.be/evR5r2SfEZY