Online SPK duchovných Gemerského seniorátu

Dňa 5. marca 2021 sa uskutočnila online Seniorátna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu. Nakoľko posledné osobné „face to face“  stretnutie sa uskutočnilo ešte v októbri 2020, dobre nám padla aj takáto forma vidieť sa, počuť sa a vedieť o sebe. Samotné online stretnutie cez aplikáciu ZOOM technicky pripravil a zrealizoval Mgr. Peter Hlavatý, zborový kaplán v CZ Rožňavské Bystré. Hlavnou témou online stretnutia bolo najmä oboznámenie sa s tzv. Elektronickým informačným systémom (EIS), na ktorý by sme mali počas roka 2021 v ECAV prejsť. Bolo to v podstate úvodné stretnutie ohľadom tejto problematiky, ktoré malo informatívny charakter. V najbližšej dobe budú nasledovať ďalšie porady, ktoré budú mať viac praktický charakter. V záverečnej časti online porady sme sa voľne zdieľali o tom, čo vo svojich životoch a cirkevných zboroch prežívame a čím prechádzame. Z debaty vyplynulo, že všetci túžime po tom, aby sa život čím skôr opäť vrátil do „normálu“ a my aby sme si svoje povinnosti a službu mohli vykonávať opäť plnohodnotným spôsobom.

rg