Organový koncert v Brdárke

Združenie pre záchranu kostola v obci Brdárka o.z. si Vás dovoľuje srdrčne pozvať na koncert na barokovom pozitíve, ktorý sa uskutoční dňa 22.júna 2019 (sobota) o 14.00 hod. v evanjelickom a.v. chráme Božom v Brdárke. Viac informácií o podujatí nájdete na plagáte.