Organový koncert v GES

V Gemerskom senioráte sa uskutočnila krásna, duchovne založená akcia – organový koncert kantoriek z CZ Čierna Lehota (Kvetoslava Gallová), Slavošovce (Andrea Jakubovská), Štítnik (Bc. Erika Šmjáková) a z Ochtinej-Rochoviec (Bc. Eva Barciová). Spevom ich doplnila Viktória Vojtová (Slavošovce).

Poslucháči ocenili krásne podania vybraných skladieb našimi šikovnými kantorkami. Podujatie sa konalo pod dohľadom organológa Mgr. Andrea Štafuru (Výskumný ústav SAV) a slovom ho sprevádzala Mgr. Edita Kušnierová. Účinkujúcim veľmi pekne ďakujeme za krásne vystúpenie.

Michal Terrai, seniorálny dozorca GES ECAV | 27.9.2018