Pán života i smrti si k sebe povolal br. dozorcu Málika z Chyžného

V zármutku, ale v nádeji vzkriesenia a večného života vám oznamujeme, že Pán života i smrti si k sebe 22.1.2021 vo veku 74 rokov po dobrom boji a kresťanskom svedectve života povolal svojho verného a obetavého služobníka, br. dozorcu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Chyžné, dlhoročného seniorátneho presbytera Gemerského seniorátu, manžela, otca, starého otca a príbuzného pána Ondreja Málika. Posledná rozlúčka s nebohým spolubratom sa bude konať 24.1.2021 (nedeľa) o 13.00 hod. v kruhu najbližšej rodiny.

„Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. (Filipským 1,21)