Po troch rokoch opäť zídení na Tichom večeri

Stretnutie dorastu Gemerského seniorátu

V sobotu 26. marca 2022 po obede sa naplnil chrám Boží v Betliari viac než 60 dorastencami z celého Gemerského seniorátu, ktorí prišli na stretnutie dorastu pod názvom „Tichý večer“. Hlavnou témou bola otázka: Všimol si si?

Na úvod stretnutia dorastencov v cirkevnom zbore Betliar privítal a stretnutie modlitbou otvoril brat administrátor ThDr. Jerguš Olejár, PhD.  Po modlitbe sme počuli svedectvo mladej Natálky Hrivnakovej z Muránskej Dlhej Lúky o tom, ako jej Pán Boh zmenil život. Celé stretnutie viedla a moderovala sestra kaplánka z Nižnej Slanej Mgr. Ľubica Štefanidesová. Spoločne so sestrou farárkou z Gemerskej Polomy, Mgr. Jankou Kendžurovou,  zahrali scénku, v ktorej predstavili mladým stretnutie slepého a vidiaceho. Iste nie je jednoduché človeku, ktorý je slepý, orientovať sa v dnešnom svete. Pokračovali sme mládežníckou piesňou: Aj keď ťa nevidím. Na gitare nás doprevádzal brat senior Mgr. Radovan Gdovin. Hlavným rečníkom popoludnia bola sestra farárka Mgr. Jana Kendžurová, ktorá sa opierala o slová z Písma svätého z Evanjelia podľa Mareka z 8. kapitoly: „Potom prišli do Betsaidy. Tu viedli k Nemu slepca a prosili Ho, aby sa ho dotkol. A On chytil slepca za ruku, vyviedol ho z mestečka, poslinil mu oči, položil ruku na neho a spýtal sa ho: Či vidíš niečo? On prehliadol a povedal: Vidím ľudí, pretože sa mi zdá, akoby stromy chodili.“ Hovorila o duchovnej slepote a o tom, že iba Pán Ježiš Kristus vie otvoriť naše oči, aby sme videli Jeho lásku – kríž, utrpenie – a nasledovali Ho. Po hlavnej téme nasledovala aktivita, v ktorej si každý mohol uvedomiť, že nie je ľahké byť slepým. Bol to čas naplnený Božou láskou, požehnaním a každý si mohol odniesť domov nové zážitky. Veríme, že sa na naši dorastenci utvrdili v tom, že život s Pánom Ježišom skutočne stojí za to a že sa budú chcieť na Neho spoliehať oveľa viac ako na svoje vlastné sily. Stretnutie dorastu na záver ukončil modlitbou a požehnaním brat senior GES Mgr. Radovan Gdovin.

Veľká vďaka patrí Cirkevnému zboru Betliar za ich otvorené srdcia a pomoc pri organizovaní stretnutia. Zároveň im ďakujeme za občerstvenie, pri ktorom sa ešte viac upevnili vzťahy medzi dorastencami. Vďaka patrí aj celému tímu Vnútromisijného výboru, ktorí toto podujatie organizovali, ale predovšetkým patrí vďaka Pánu Bohu, za Jeho milosť, že sa stretnutie vôbec mohlo zorganizovať aj napriek dobe v ktorej žijeme. Veríme, že sa na podobnom podujatí opäť čoskoro stretneme.

Mgr. Jana Ilčisková, zb. farárka v Štítniku – predseda VMV GES