Pôstna večiereň – zamestnaná myseľ (video kázeň)

… neodmysliteľnou súčasťou protestantskej zbožnosti v období pôstu sú aj tzv. Pôstne večierne. Jedná sa o večerné služby Božie. Keďze ani sami nevieme ako dlho mimoriadna situácia na Slovensku potrvá, rozhodol som sa, že budem robiť nahrávky nielen nedeľných kázní, ale aj tých stredotýždňových, až  do chvíle, kým to bude potrebné, pokiaľ mi budú sily stačiť a zdravie dovoľovať  … Takže nech sa páči … okrem kázne sa na videu nachádza aj pokázňová modlitba, Otčenáš a Áronovské požehnanie … Prajem ničím nerušené pozeranie a hlavne počúvanie …Váš Rado Gdovin, senior