Pozvánka do Štítnika

Bratia a sestry, v 3. nedeľu po Veľkej Noci, 8. mája 2022, si Vás dovoľujeme pozvať na televízny prenos Služieb Božích z evanjelického a.v. chrámu Božieho v  Štítniku. Téma nedele: Jubilate (Oslavujte) s poďakovaním za matky. Priamy TV prenos bude možné sledovať od 10:00 na Dvojke. Okrem štandardného liturgického stvárnenia služieb Božích sa môžete tešiť aj na viaceré hudobné, či slovné vstupy v jednom z najmohutnejších, najstarších a najkrajších evanjelických chrámov na Slovensku. Tešíme sa na spoločné stretnutie, či už priamo v štítnickom chráme Božom alebo pri televíznych obrazovkách.
Kazateľ: Radovan Gdovin (senior Gemerského seniorátu)
Liturgovia: Dušan Hrivnak (konsenior), Jana Ilčisková (zborová farárka)
Kantorka: Erika Šmiaková
Piesne: 229, 559, 125, 343, A – 33