Pripomenuli si 190. výročie vyhorenia Jelšavy

Osvetové centrum vyšehradskej kultúry Jelšava, Evanjelický cirkevný zbor a.v. Jelšava, Rímskokatolícka cirkev, Bratská jednota baptistov a Dobrovoľný hasičský zbor v Jelšave si v tomto roku pripomenuli 190. výročie vyhorenia Jelšavy 3. augusta spomienkovým podujatím pod názvom Jelšavskí pohorelci. Pred 13. –ou hodinou sa začali zhromažďovať hasiči pred mestskou tržnicou. O 13.00 sa rozozvučali zvony Evanjelického a Rímskokatolíckeho kostola v Jelšave. Potom sa pohol sprievod na čele s funkčnou historickou striekačkou z Jelšavy, po nej dychová hudba SMZ, a.s. Jelšava, miestni duchovní – Ivan Bojna, námesný farár evanjelickej cirkvi a.v., Timotej Hanes, kazateľ bratskej jednoty baptistov,  Peter Krajč farský administrátor katolíckej cirkvi, hostia, hasiči, obyvatelia mesta. Druhú časť sprievodu tvorila hasičská technika. Sprievod zamieril do katolíckeho kostola sv. Petra a Pavla v Jelšave, technika zaparkovala od kaštieľa Coburgovcov smerom na Mníšanskú ulicu, kde si ju mohli pozrieť všetci záujemcovia. Na úvod ekumenických bohoslužieb farský administrátor privítal hostí – čestného prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava Pethoa, riaditeľa OR HaZZ plk. Mgr. Jozefa Kapustu, tajomníka ÚzO DPO SR Mgr. Michala Terraia a seniorálneho dozorcu Gemerského seniorátu, zástupcov SMZ, a.s. a SMZ – Služby Jelšava, dobrovoľných hasičov z rumunského Nadlaku pod vedením Ioana Roszkosa, dobrovoľných hasičov z maďarského Tótkomlósa pod vedením Sándora Nagya, zástupcov samospráv, miestnych organizácií a všetkých prítomných. Po privítaní bola odslúžená slávnostná ekumenická bohoslužba všetkých troch cirkví – Evanjelickej a.v. katolíckej cirkvi a bratskej jednoty baptistov. Kázňou slova Božieho sa prihovoril evanjelický fará Ivan Bojna na základe textu Žalmu 130: 1-5. Poukázal na dôležitosť viery v Ježiša Krista v najťažších situáciách aj pre tieto dni. Modlitby striedali hudobné vstupy, historický vstup, v ktorom riaditeľka Mestského múzea Mgr. Tatiana Strelková priniesla nové historické fakty požiaru spred 190. rokmi. Podčiarkla dôležitosť ľudskosti v situáciách aj veľkých tragédií. Pred požehnaním veliteľ – predseda DHZ Jelšava Ing. Pavol Zapletal odovzdal zástavu dobrovoľným hasičom z Tótkomlósa. Podľa maďarského protokolu, môže dekorovať zástavu prvou stuhou žena, bola to členka DHZ Jelšava. Pri spomienke 190. výročia vyhorenia mesta Jelšava boli odovzdané stuhy na zástavy Dobrovoľným hasičským zborom Čierna Lehota, Držkovce, Gemerská Ves, Hucín, Jelšava, Kameňany, Lubeník, Magnezitovce, Muráň, Nadlak, Ochtiná, Plešivec, Tótkomlós a Okresnému riaditeľovi Hasičského a záchranného zboru ( OR HaZZ) v Revúcej. Vyznamenanie bolo odovzdané za spoluprácu III. stupňa Obvodnému oddeleniu policajnému zboru v Jelšave za spoluprácu pri plnení úloh, pri ochrane obyvateľov pred požiarmi a aj pamätné listy OR HaZZ v Revúcej, DHZ Nadlak, OTE Tótkomlós, ÚzO DPO SR v Revúcej a Rožňave. Nastal čas presunúť sa do priestorov pred kaštieľ Coburgovcov, kde bola moderovaná ukážka. Po simulovanej havárii motorového vozidla jednotka z OR HaZZ vykonala vyslobodzovacie práce zranenej osoby, ktorej bola poskytnutá prvá pomoc. Po vyslobodení zranenej osoby začalo auto horieť a jednotka z maďarského Tótkomlósa vykonala hasiace práce na špeciálnom vozidle. Záujemcovia si mohli na nádvorí pozrieť historické koče, striekačky a ďalšie špeciálne vozidlá. V priestoroch kaštieľa boli vystavené uniformy z rôznych krajín od Ľubomíra Vanka z Martina – Priekopy z hasičského múzea. Ďalšou výstavou bola výstava modelov hasičských áut, ktoré vyrobil z papiera Miroslav Kováč, člen DHZ Jelšava. Okrem papierových modelov sme vystavovali kovové modely od jelšavských dobrovoľných hasičov. Jeden model nám venoval aj pán Ján Bendík z Revúckej Lehoty. V ďalšej miestnosti boli vystavené historické dokumenty, fotografie a výtvarné práce detí s hasičskou tematikou Základnej školy s materskou školou v Jelšave. Súčasné fotografie a videá a boliprezentované v premietacej miestnosti kaštieľa.

Mgr. Ivan Bojna, námestný farár v Jelšave

Foto : viaceré zdroje