Prvá SPK po letných prázdninách

Po letných prázdninách sa duchovní Gemerského seniorátu stretli na svojej pravidelnej mesačnej schôdzi dňa 14.9.2020 v priestoroch Obecného úradu Gemerský Milhosť. Úvodnú pobožnosť venovanú téme: ustarostenosť si pripravil administrátor CZ Mgr. Ivan Bojna, námestný farár v CZ Jelšava.  Prednáškou na tému: JUDAIZMUS NOVEJ ZMLUVY A NEŽIDOVSKÉ NÁRODY: ZVESŤ APOŠTOLA PAVLA prítomným poslúžil Mgr. Peter Hlavatý, kaplán v CZ Rožňavské Bystré. Po diskusii zazneli informácie br. seniora Gdovina, najmä čo sa týka personálneho posilnenia radov duchovných od mesiaca október. Rovnako tak zazneli informácie z Valného zhromaždenia Združenia evanjelických duchovných ako aj zo stretnutia predsedníctiev cirkevných zborov Východného dištriktu s predsedníctvom VD a generálnym predsedníctvom, ktoré bolo venované otázke financovania cirkvi od roku 2021. Na záver stretnutia prítomní duchovní zablahoželali predsedovi SPK a konseniorovi GES Mgr. Dušanovi Hrivnakovi, ktorý v tento deň slávil svoje narodeniny. Po spoločnom obede sa prítomní duchovní rozišli do cirkevných zborov za svojimi povinnosťami. Predseda SPK ako aj senior GES týmto ďakujú CZ Gemerské Teplice za milé prijatie a pohostenie a pani starostke za poskytnutie obecných priestorov.

  rg

Foto : rg