Prvá SPK v roku 2023 venovaná tvorbe projektov

Na prvej Seniorátnej pastorálnej konferencii v roku 2023 sa duchovní GES stretli 9. januára na pôde už zaniknutého cirkevného zboru Roštár, ktorý sa stal fíliou cirkevného zboru Koceľovce.

Po  úvodnom biblickom príhovore, ktorý si pripravila domáca sestra farárka Mgr. Emília Velebírová, duchovní medzi sebou privítali PhDr. Vladimíra Straku, zo vzdelávacej agentúry VOP, ktorý bol ako lektor ponúknutý všetkým seniorátom ECAV, prostredníctvom Edukačno misijného centra ECAV  a náš seniorát túto ponuku prijal ako prvý v novom roku.

Duchovným GES vo štvorhodinovom workshope lektor ponúkol a sprostredkoval tému, ktorá bola venovaná tvorbe projektov, plánovania a stanovovania cieľov. Priebeh tohto školenia – workshopu bol zaujímavý, dynamický, odľahčený humorom, nikto sa nenudil a v skupinách si duchovní potrénovali svoje myslenie v oblasti tvorby projektov, ale si aj zahrali niekoľko jednoduchých, no efektívnych hier.

Bolo to vzdelávanie, ktoré nás príjemne prekvapilo a zároveň v mnohom obohatilo.

Mgr. Karmen Želinská, zborová farárka v CZ Vyšná Slaná – konseniorka GES

Foto: Mgr. Rado Gdovin, senior GES