Revízie – opatrnosti nikdy nie je dosť – odporúčanie

Byť chránený, žiť bezpečne a mať istotu, že technologické zariadenia, ktorými disponujeme (elektrické spotrebiče, plynové spotrebiče a iné) fungujú správne a sú v dobrej kondícii, je v dnešnej dobe viac než dôležité a potrebné. Človek sa nad tým poväčšine netrápi, pokiaľ všetko funguje tak ako má. Pozornosť týmto záležitostiam začíname venovať neraz až vtedy, keď sa niečo pokazí, resp. nám to spôsobí škodu. Vtedy myslíme na poisťovňu, ktorá by nám škodu preplatila. Avšak tá sa neraz hneď na začiatku samotného procesu pýta, či sme na technologické zariadenia, ktoré boli poškodené alebo škodu spôsobili, mali vystavené platné osvedčenia o revízii. A tu je nejeden raz kameň úrazu. Iste, v našich cirkevných zboroch i súkromných domácnostiach sa snažíme šetriť kde sa len dá. No šetrenie na revíziách nie je tým správnym miestom, už len minimálne z dôvodu, ktorý bol naznačený vyššie. Predsedníctvo GES týmto vydáva cirkevno – organizačným jednotkám v GES, ale aj evanjelickým domácnostiam odporúčanie na pána Ing. Miloša Hajdúka, ktorý vykonáva odborné prehliadky a skúšky plynových a elektrických zariadení, ich opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a zdvíhacích zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky kotolní + školenia obslúh vyhradených technických zariadení. Menovaný pán Ing. Miloš Hajdúk je pritom aktuálnym zborovým dozorcom CZ ECAV na Slovensku Vlachovo. Jedná sa teda o „nášho“ človeka, za ktorého odbornosť a kvalitu sa predsedníctvo GES zaručuje a odporúča ho za revízneho technika tak cirkevným zborom v GES ako aj evanjelickým domácnostiam.

Predsedníctvo GES