Rožňava a okolie z neba

Vážení priatelia. Gemerský seniorát ECAV na Slovensku má jedinečnú možnosť participovať na vzniku knihy „Rožňava a okolie z neba“ ako jeden z partnerov vydavateľstva CBS spol, s.r.o.   Kniha o okrese Rožňava bude  v šikovnom formáte, tlačená na kvalitnom papieri. Je vhodná ako darček pri príležitosti životných či iných jubileí. Tiež vhodná ako poďakovanie za službu presbyterom, resp. iným reprezentantom a členom našich cirkevných zborov. Vhodná tiež ako nádherná prezentácia o našom prekrásnom kraji v zahraničí, nakoľko celá textová časť má okrem slovenskej aj anglickú mutáciu. V tomto prípade sa uvažuje ešte aj o maďarskej jazykovej mutácii. Kniha bude plná leteckých záberov miest, obcí, prírodných krás a pamiatok nachádzajúcich sa v okr. Rožňava. V zadnej časti knihy budú články  – prezentácie partnerov, ktorí sa podujali participovať na vzniku tejto jedinečnej publikácie (obce, školy, firmy, organizácie…)  Táto možnosť sa v danej chvíli týka aj Gemerského seniorátu. Ide len o to, či by zo strany cirkevných zborov Gemerského seniorátu (predpokladám, že najmä tých, ktoré sa nachádzajú v okr. Rožňava),  ale tiež jednotlivcov bol záujem  o kúpu takejto knihy. Jej cena je 16.50,- EUR. Minimálny počet na objednávku je 35 ks, aby sme ako seniorát vôbec dostali priestor na vlastnú prezentáciu. Samozrejme že čím je počet objednaných titulov vyšší, tým väčší priestor na prezentáciu v samotnej knihe náš seniorát dostane.

Prosím všetkých, tak predsedníctva a presbyterstvá cirkevných zborov v Gemerskom senioráte ako aj jednotlivcov, ktorých by takáto kniha oslovila a chceli by ju vlastniť, prípadne niekomu venovať, aby mi svoje záväzné objednávky posielali do 9.júna 2019 (nedeľa) na mailovú adresu : radovangdovin@gmail. com   resp. sa mi ozvali na telefónnom čísle : +421 918 828 348

Publikácia sa bude distribuovať 25.11.2019. V prílohe pod článkom si môžete pozrieť niekoľko leteckých snímok jednotlivých obcí, kultúrnych pamiatok či prírodných krás, ktoré sa objavia aj v spomínanej knihe „Rožňava a okolie z neba“.

S úctou Mgr. Rado Gdovin, senior GES

book_roznava_a_okolie_z_neba_web