Rozpis Seniorálnych pastorálnych konferencií v GES na rok 2019

Dátum Miesto – CZ  Téma Prednášajúci
8.1 2019 Roštár Predstavenie činnosti EPS + téma plk.ThDr. Marián Bodolló
12.2 2019 Rožňavské Bystré Kto to sú starokatolíci? Mgr. Martin Kováč
12.3 2019 Sirk História GES Mgr.Radovan Hanus,PhD
9.4 2019 Slavošovce VP
14.5 2019 Šivetice Resocializácia po závislostiach Ing.Slavomír Gál
11-12.6 2019 Štítnik Stretnutie RIS aGES
10.9 2019 Čierna Lehota      Ev. na Slov. a demog.: časové a priest.súvisl. Mgr.Juraj Majo,PhD
8.10 2019 Dlhá Ves Liturgia Ondrej Šaray
12.11 2019 Gemerská Poloma Kázňové prípravky
10.12 2019 Dobšiná VP