… s duchovnými na bojiskách …

Po veľmi dlhom období, kedy sme sa nemohli stretnúť, sme sa vďaka Pánu Bohu mohli osobne vidieť na Stretnutí mužov Gemerského seniorátu. Deň 20. jún 2021 patril našim drahým otcom a viac ako 50 veriacich mohlo spoločenstvo tvoriť v chráme Božom v Rožňave.

Na pôde domáceho zboru nás privítala sestra Mgr. Ľubka Olejarová, PhD. Prednáškou nám poslúžil generálny duchovný plukovník Mgr. Viktor Sabo, ktorý medzi nás prišiel s témou: Duchovní na bojiskách. Skôr ako sme začali, tak nášho prednášajúceho poriadne „vyspovedala“ sestra farára Mgr. Martinka Gdovinová. Niektoré otázky, ktoré mu položila boli naozaj zaujímavé a jednou z nich bolo, že pokiaľ by mal nechať odkaz generácii mladých ľudí, potom čo by to bolo. Odpoveď znela: nádej. Nádej, ktorú potrebujeme všetci. Nádej, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Pretože zvládať situácie v živote dokážeme iba s Ním.

Brat Viktor nám toho povedal skutočne veľa. Mužov, ale aj ženy povzbudil k tomu, aby sme sa za Pána Ježiša Krista nikde a za žiadnych okolnosti nehanbili. Povzbudil nás Božím Slovom a mnohými svojimi zážitkami a skúsenosťami, ktoré zažil s Pánom Bohom. Neraz to boli chvíľky na kraji hranice medzi životom a smrťou. Pán Boh ho vyslal ako služobníka a dáva mu aj silu a múdrosť, aby ťažké okamihy s Božou pomocou dokázal zvládnuť. Zároveň nám ukázal zopár fotografií z jeho misie v Afganistane.

Na záver sa brat Viktor modlil za všetkých, ktorí sú posielaní do boja fyzicky, ale zároveň sme spoločne mysleli aj na tých, ktorí zvádzajú duchovné boje. Počas programu všetkých prítomných hudobnými vstupmi potešilo spevácke teleso 4G pôsobiace pri miestnom evanjelickom cirkevnom zbore.  Záverečné požehnanie nám udelil brat senior Mgr. Radovan Gdovin, ktorý sa poďakoval bratovi Viktorovi ako aj domácemu cirkevnému zboru za vrúcne prijatie a pohostenie, ktoré pre nás pripravili.

Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sa toto podujatie mohlo uskutočniť a veríme, že ak Pán Boh dá, opäť sa v blízkej budúcnosti budeme tešiť z ďalších spoločných stretnutí.

Mgr. Jana Ilčisková, zb. farárka v Štítniku – predseda VMV v GES