Seniorálna pastorálna konferencia po troch mesiacoch

Na spoločnej Seniorálnej pastorálnej konferencii sa duchovní Gemerského seniorátu stretli po vyše troch mesiacoch, čo bolo spôsobené opatreniami vlády SR ohľadom zamedzenia šírenia sa pandémie COVID 19. Stalo sa tak v utorok 26.5.2020 v priestoroch Kultúrneho domu v Jelšave za dodržania všetkých požadovaných hygienických opatrení. Biblickým zamyslením nám poslúžil domáci námestný br. farár Mgr. Ivan Bojna. Nasledovali informácie br. seniora GES Mgr. Rada Gdovina, v  rámci ktorých sa poďakoval všetkým oltárnym sestrám a bratom za službu pre svojich veriacich, ktorú konali či už distribuovaním kázní do poštových schránok, alebo príhovormi cez obecné rozhlasy, resp. cez natáčanie videí a ich zdieľanie prostredníctvom internetu. Rovnako tak „bratstvo“ GES povzbudil k tomu, aby každý na základe svojho posúdenia postupne oživoval podujatia a aktivity vo svojom cirkevnom zbore. Zazneli tiež informácie ohľadom elektronických schránok, programu EIS a termínu konania seniorálneho konventu, ktorý však najprv musí byť schválený presbyterstvom seniorátu. Nakoniec zaznela informácia ohľadom Stretnutia mužov GES, ktoré sa uskutoční dňa 14.júna 2020 v priestoroch ev.a.v. chrámu Božieho v Koceľovciach so začiatkom o 15.00 hod., pričom účasť na tomto podujatí a prednášku prisľúbil dôstojný br. generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Ivan Eľko. Prednášku na tému : Problematika interupcií na Slovensku po roku 1990 – si pre nás pripravila Mgr. Emília Velebírová, námestná farárka v CZ Koceľovce, ktorá čerpala zo svojej diplovomej práce.  Po prednáške pokračovalo spoločné stretnutie zaujímavou diskusiou na stále aktuálnu spoločenskú tému. Okrem iného sme sa v diskusii dopracovali k stanovisku, že ECAV na Slovensku by sa mala oveľa aktívnejšie vyjadrovať k etickým témam, ktoré hýbu spoločnosťou, nechať sa viac počuť  a ľuďom vo všeobecnosti ponúkať pastorálny rozhovor s kňazom pri riešení ťažkých osobných problémov. Ďakujeme týmto CZ Jelšava za organizáciu a prípravu celého podujatia, menovite MVDr. Milanovi Kolesárovi, primátorovi mesta Jelšava, zborovému dozorcovi CZ Jelšava a zástupcovi dozorcu GES v jednej osobe.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

Foto : Mgr. Rado Gdovin, Mgr. Jana Ilčisková