Seniorálne kolo Biblickej olympiády GES

Dňa 12. apríla 2019 (piatok) sa konalo seniorálne kolo biblickej olympiády GES ECAV na pôde cirkevného zboru ECAV Vyšná Slaná. Priestory na zrealizovanie olympiády nám poskytol Obecný úrad. Seniorálneho kola sa zúčastnilo 23 detí vo všetkých kategóriách.  Na úvod nás pozdravil brat senior Mgr. Radovan Gdovin a po  povzbudivých slovách domácej sestry konseniorky Mgr. Karmen Želinskej  sme sa stíšili v modlitbe. Keďže súťažiaci už boli poriadne nedočkaví, rozdelili sa do 3. kategórii a mohli sa začať písať testy.  Seniorálne kolo poskytuje priestor nielen na získanie nových vedomostí, ale je aj možnosťou spoznať nových kamarátov z okolitých cirkevných zborov seniorátu. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom a rodičom, ktorí boli ochotní a pripravili deti zo svojich cirkevných zborov na biblickú olympiádu, venovali im čas a mali trpezlivosť. Nech Boh odmení vaše úsilie.

Poďakovanie patrí cirkevnému zboru ECAV Vyšná Slaná  ako aj cirkevnému zboru ECAV Chyžné, ktorý sa dlhodobo podieľa na distribuovaní testov

Mgr. Emília Völgyiová, koordinátorka biblickej olympiády GES ECAV

Foto : Mgr. Michal Terrai, dozorca GES a Mgr. Rado Gdovin, senior GES