Seniorálne stretnutie mužov Gemerského seniorátu

Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ochtiná si Vás dovoľujú pozvať na Seniorálne stretnutie mužov Gemerského seniorátu, ktoré sa uskutoční 23.6.2019 (nedeľa) v evanjelickom a.v. chráme Božom v Ochtinej so začiatkom o 15.00 hod. Prednáškou na tému Milan Rastislav Štefánik nám poslúži kpt. Mgr. Ondrej Rišiaň, PhD., dekan veliteľstva pozemných síl v Trenčíne. Organizátori sa tešia na Vašu účasť.