Seniorálne stretnutie žien Gemerského seniorátu

Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dobšiná si Vás dovoľujú srdečne pozvať na Seniorálne stretnutie žien Gemerského seniorátu, ktoré sa uskutoční dňa 19. mája 2019 v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Dobšinej so začiatkom o 15.00 hod. Prednáškou na tému : Ženský svet z Božej perspektívy – nám poslúži Mgr. Evka Oslíková, námestná farárka v CZ Modra a súčasne tak vedúca Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ). Tešíme sa na všetkých Vás.