Seniorálne stretnutie žien v Dobšinej

Dňa 19.5.2019 (nedeľa) sa v chráme Božom v Dobšinej konalo obľúbené seniorálne podujatie venované ženám a matkám. Podujatie pre nás pripravil Vnútorimisijný výbor Gemerského seniorátu a Cirkevný zbor ECAV Dobšiná. Brat zborový farár a senior GES Mgr. Rado Gdovin celé podujatie otvoril, všetkých prítomných  privítal a ďalej toto stretnutie moderoval. Pozvanie na stretnutie žien prijala Mgr. Eva Oslíková, námestná farárka v Modre a predsedníčka Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ), ktorá nám poslúžila aj prednáškou na tému „Ženský svet z Božej perspektívy“. Najprv poukázala na spoločné nuansy života z pohľadu tak žien ako aj mužov, potom na rozdiely vo vnímaní určitých fenoménov. Nuž a nakoniec nás pozvala k tomu, aby sme sa, tak ženy ako aj muži, učili pozerať sa na svet Božími (Kristovými) očami. Celé podujatie bolo obohatené vystúpením spevokolu CZ Dobšiná a pásmom detí, ktoré navštevujú náboženskú výchovu na miestnej Základnej škole. Na podujatí bola prezentovaná kniha „Reformácia po praslici“. Na záver sa sestre Oslíkovej poďakovala Mgr.Ing. Danica Hudecová, zborová farárka v Revúcej a predsedníčka SEŽ v GES. Po duchovnom občerstvení v chráme boli všetci prítomní pozvaní aj na to telesné, kde sme naďalej zotrvali v priateľských rozhovoroch.

rg

Foto : Karol Žigo