Seniorátne stretnutie mužov Gemerského seniorátu

Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu ako aj CZ ECAV na Slovensku Koceľovce pozývajú najmä mužov, ale vítané sú samozrejme i sestry, z Gemerského seniorátu na Seniorátne stretnutie mužov, ktoré sa uskutoční 14.6.2020 (nedeľa) so začiatkom o 15.00 hod. v priestoroch ev.a.v. chrámu Božieho v Koceľovciach. Účasť na podujatí ako aj službu slova prisľúbil Mgr. Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku. Organizátori sa týmto tešia na Vašu účasť.

Organizačné pokyny : Nakoľko za danej situácie by podávanie občerstvenia za dodržania všetkých hygienických opatrení bolo komplikované, občerstvenie po ukončení podujatia sa podávať nebude. Organizátori prosia o Vaše pochopenie v tomto smere. Samozrejme, nezabudnite si vziať rúška!

Ďakujeme a tešíme sa na spoločné seniorátne stretnutie.