Seniorátne stretnutie žien v Rožňavskom Bystrom dopadlo na jednotku

V krásne nedeľné popoludnie 21. mája 2023 sme sa spoločne stretli pri príležitosti Stretnutia žien Gemerského seniorátu v Rožňavskom Bystrom. Podujatie sa začalo o 15.00 hodine v Kultúrnom dome, kde nás privítal miestny brat farár Mgr. Peter Hlavatý. Na začiatku sme spievali pieseň č. 461, pričom nás hrou na klavír sprevádzal brat farár Mgr. Vladimír Vančík z CZ Ratkovské Bystré. Svojimi piesňami nás počas stretnutia v dvoch vstupoch potešila Folklórna skupina Bystränky. Potom sa slova ujala sestra farárka Mgr. Jana Hrivniaková z CZ Štítnik, ktorá vyspovedala nášho hosťa sestru konseniorku LOS Mgr. Katarínu Hudákovú. Sestra konseniorka Mgr. Katarína Hudákova nám v tejto spovedi priblížila svoj život, ako sa dostala k tomu byť farárkou, kto ju k tomu viedol a ako zvládala rolu manželky, mamy, farárky i seniorky v jednom. Po krátkej pauze sa opäť dostala k slovu sestra konseniorka Mgr. Katarína Hudáková, ktorá pokračovala svojou prednáškou na tému: Rozprávajme o Bohu. Téma, ktorú si pripravila, bola pre nás veľmi obohacujúca, pretože to, čo vravela, podkladala svojimi vlastnými skúsenosťami a vyzývala nás k tomu, aby sme sa nebáli byť svedkami viery pre ľudí, ktorí to potrebujú. Nakoniec sa k nám ešte prihovorili ženy zo Spoločenstva žien z Mokroluhu a Sveržova. Bola to úžasná bodka na záver, pretože tieto ženy nám predstavili ako Spoločenstvo vznikalo a ako sa Pán Boh dotýkal ich sŕdc a budoval nielen ich, ale aj celé spoločenstvo. Myslím si, že pri týchto svedectvách nezostalo jedno oko suché a každého jedného z nás sa tieto slová úprimnej vďaky Pánu Bohu za pomoc v ich životoch veľmi dotkli. Verím, že práve aj toto krásne podujatie nás motivovalo k tomu, ako otvoriť viac svoje srdce pre Pána Boha v našich životoch, spoliehať sa na Neho v každej životnej situácii a veriť, že On dokáže skutočne aj nemožné, ak v to úprimne veríme a vkladáme všetko v modlitbách do Jeho rúk. Na konci sestra konseniorka GES Mgr. Karmen Želinská poďakovala všetkým za účasť, všetkým hosťom za prijatie nášho pozvania a hlavne Pánu Bohu, ktorý požehnal celé toto stretnutie. Vďaka patrí i Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Rožňavské Bystré za celé organizovanie podujatia s Vnútromisijným výborom GES i všetkým ženám z Cirkevného zboru Rožňavské Bystré, ktoré sa postarali o skvelé pohostenie, chutné koláče i chlebíky, teplú kávu i čaj. V neposlednom rade vďaka patrí aj samospráve obce, na pôde ktorej i s ktorej pomocou bolo podujatie zastrešené. Veríme, že sa v takomto hojnom počte stretneme aj na ďalších stretnutiach v senioráte.

Mgr. Ľubica Štefanidesová, námestná farárka v CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo