Slávnosť konfirmácie v Dobšinej

Nedeľa Svätej Trojice (26.5.2024) bola pre CZ ECAV na Slovensku Dobšiná výnimočná, nakoľko po štyroch rokoch sa konala riadna slávnosť konfirmácie. Konfirmované boli tri dievčatá: Katka Krivanská, Emmka Brdiarová a Dorotka Hrebeňárová, ktoré absolvovali potrebnú prípravu. Slávnosť konfirmácie vykonal domáci zborový brat farár Mgr. Rado Gdovin. Konfirmandkám sa rovnako tak prihovorila sestra zborová dozorkyňa, Mgr. Anna Kavková, ktorá ich privítala na pôde cirkevného zboru a zaželala Božie požehnanie ako aj veľa múdrych životných rozhodnutí v ďalšom živote. Konfirmandkám prajeme, aby Božia milosť pri nich nebola daromná, ale Božie slovo pri nich vykonalo to, na čo bolo poslané.

-rg-

Foto: Lukáš Koska