Slávnostné bohoslužby z Dištriktuálneho dňa 2019

Na linku dole si môžete pozrieť z archívu RTVS slávnotné služby Božie, ktoré sa konali pri príležitosti Dištriktuálneho dňa Východného dištritku ECAV na Slovensku dňa 14.6.2019 v Poprad Aréne.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/192713