Spevácky zbor Nitria v Revúcej

„Spevácky zbor Nitria“ hosťoval v evanjelickom a.v. chráme v Revúcej

 Druhú adventnú nedeľu mohli prežiť Revúčania výnimočným spôsobom v evanjelickom a. v. chráme. Do mesta a cirkevného zboru totiž zavítal Spevácky zbor Nitria pod vedením jeho dirigenta Doc.Mgr. Ondreja Šaraya, ArtD.

Spevácky zbor zavŕšil tak 4. decembra svoje trojdňové turné na Gemeri. Tridsaťpäťčlenný zbor, ktorého členom je aj prezident speváckych zborov Doc. PhDr. Jozef Zábojník, PhD., so sólistami Katarínou Hátašovou a Jánom Konárekom, sprevádzaný klavírnym doprovodom Zuzany Babuljakovej, sa predstavil obľúbenými skladbami „Jubilate Deo“, „Adeste fideles“, „Panis angelicus“, ale i vianočnými koledami.

Celý program uviedla  Eva Runáková a predstavila účinkujúcich. Publikum odmenilo umelcov spontánnym potleskom so „standing ovation“.

Adventné a vianočné skladby a koledy, odprezentované na vysokej profesionálnej úrovni, naladili srdcia poslucháčov na prijatie najradostnejšej správy o príchode Božieho Syna pre záchranu celého sveta. Zvlášť v dnešných neistých časoch a hektickom prežívaní predvianočnej doby boli tieto piesne balzamom na srdce a nádejou pre všetkých veriacich.

Ďakujeme srdečne Speváckemu zboru Nitria za vzácny čas, prežitý v chráme i v Zborovom dome v srdečných rozhovoroch.

Prajeme členom speváckeho zboru i pánovi dirigentovi Doc. Ondrejovi Šarayovi Božiu pomoc, ochranu a požehnanie v radostnej službe zvestovania Kristovej lásky spevom a piesňou.

Mgr.Ing. Danica Hudecová –  zborová farárka  v Revúcej

Foto: Karol Žigo