Spoločná SPK duchovných Gemerského a Rimavského seniorátu

Tak ako je už viacročným pekným zvykom, aj tento rok sa stretli ordinovaní bratia a sestry Gemerského a Rimavského seniorátu na spoločnej seniorálnej pastorálnej konferencií. Stalo tak 11. júna 2019 v cirkevnom zbore Štítnik. Stretnutie sme začali pri Božom Slove v chráme Božom v Štítniku, kde úvodným zamyslením poslúžila sestra domáca zborová farárka Mgr. Jana Ilčisková. Povzbudila bratov a sestry slovami proroka Izaiáša: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Poukázala na to, aké dôležité je budovať vzájomne vzťahy a jednotu medzi sebou, ako veľa dokáže urobiť láska a aké je vzácne, keď bratia a sestry žijú v láske a v nej aj konajú. Po úvodnom povzbudení sme sa všetci presunuli do priestorov ranča pri Roštári, kde si spoločne pozreli historickú pálenicu a kone, ktoré sa v priestore nachádzajú. Majiteľom je pán Jozef Zobola, ktorý bol veľmi ochotný a duchovným ukázal celý areál.
Po prehliadke sme sa vrátili do farskej záhrady v Štítniku, kde sme pokračovali vo vzájomných rozhovoroch, povzbudzovali sa navzájom v službe a trávili spoločný čas pri dobrom jedle. Je veľmi príjemné, keď človek môže aj takto spoločne budovať vzťahy a nie je uzatvorený len sám vo svojom senioráte. Preto patrí poďakovanie seniorke Rimavského seniorátu Mgr. Viktórii Lisákovej ako aj seniorovi Gemerského seniorátu Mgr. Radovi Gdovinovi, že sú naklonení k spolupráci a stále pokračujú v spoločnom stretávaní sa oboch seniorátov. Zároveň patrí poďakovanie domácemu cirkevnému zboru v Štítniku za ich pohostinnosť a obetavosť.
Veríme, že Pán Boh dá, aby sa takéto stretnutia organizovali aj naďalej. Nech je On sám naším zdrojom lásky, pokoja a radosti v našich cirkevných zboroch.

Text: Mgr. Jana Ilčisková, zborová farárka CZ Štítnik
Foto: Mgr. Michal Terrai, seniorálny dozorca GES