Spomienková slávnosť pri príležitosti 160. výročia úmrtia P.J. Šafárika

Obec Kobeliarovo, Matica slovenská, Mesto Rožňava, Združený cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo a Gymnázium P.J. Šafárika v Rožňave si Vás dovoľujú pozvať na Spomienkovú slávnosť pri príležitosti 160. výročia úmrtia P.J. Šafárika. Bližšie info k celému podujatiu nájdete na plagáte. Srdečne pozývame a tešíme sa stretnutie.