Spomienkové oslavy v Gemerskej Polome

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Gemerská Poloma si Vás dovoľuje pozvať na spomienkové oslavy 100 rokov od narodenia ThDr. Júliusa Madarása, ktoré sa uskutočnia 12.10.2019 (sobota) v evanjelickom a.v. chráme Božom v Gemerskej Polome so začiatkom o 10.00 hod. Slávnostným kazateľom pri tejto príležitosti bude dôstojný brat biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol. Súčasťou osláv bude prezentácia knihy, odhalenie pamätnej tabule a výstava fotografií.