Stretnutie konfirmandov GES – Koho followuješ ty?

Pre niekoho piatok 13 – teho nie je veľmi šťastným dňom, no pre nás veriacich kresťanov to bol veľmi požehnaný a Pánom naplnený spoločný čas na stretnutí konfirmandov Gemerského seniorátu, ktoré sa uskutočnilo v piatok 13. 12. 2019 v priestoroch Cirkevnej Materskej škôlky v Rožňave.  Konfirmandi, ktorí sa zúčastnili konfivíkendovky, už dlhšiu dobu túžili po spoločnom stretnutí, a tak sa farári z cirkevných zborov Dobšiná, Vlachovo, Nižná Slaná, Štítnik a Rožňava spojili a pripravili pre svojich konfirmandov zaujímavé stretnutie. V úvode dorasťákov pozdravila sestra farárka Mgr. Ľubica Olejárova, PhD. a privítala ich na pôde cirkevného zboru Rožňava, kde sa podujatie konalo. Po jej modlitbe nasledovala „spoveď“ nového brata kaplána Mgr. Petra Hlavatého. Zborová farárka z cirkevného zboru Štítnik Mgr. Jana Ilčisková sa ho pýtala rôzne otázky a jednou z nich bola –  ako si brata kaplána Pán Boh povolal do služby a čo pre neho Pán Ježiš znamená. Jeho odpoveď bola: „Život bez Pána Ježiša si neviem prestaviť.“ Brat kaplán si pre dorastencov pripravil aj tému, ktorá znela: Koho „followuješ“ ty? Hovoril o tom, ako dnes každý túži po „lajkoch“, ale najviac „lajkov“ v našom živote  má mať Pán Ježiš Kristus. Počas celého stretnutia nás na gitare doprevádzal  brat senior GES Mgr. Radovan Gdovin a na záver si pre nás pripravili spoločné hry sestry farárky Mgr. Martina Gdovinová a Mgr. Lucia Fagová.

Stretlo sa spolu viac ako 30 konfirmandov, ktorí spoločne chválili Pána Boha, modlili sa, tvorili jedno veľké spoločenstvo a my veríme, že takéto spoločne stretnutia sa v našom senioráte budú organizovať aj naďalej. Ďakujeme Pánu Bohu za skutočne požehnaný čas a zároveň ďakujeme aj domácemu cirkevnému zboru Rožňava za poskytnutie priestorov a prípravu občerstvenia.

Mgr. Jana Ilčisková, zb. farárka v CZ Štítnik, predseda VMV v GES