Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd 2019

Tak ako po minulé roky, i tento rok si chceme na službách Božích v modlitbe pripomenúť obete dopravných nehôd, ale tiež rodiny dotknuté nešťastím na cestách, aby vo všetkom, čo prežívajú, mohli cítiť Božiu blízkosť a Jeho pokoj. Pre bližšie informácie kliknite na link :

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd 2019 – materiál