V Dobšinej si pripomenuli 74. výročie Přerovskej tragédie

V 1. nedeľu po sv. Trojici (23. júna 2019) si veriaci v dobšinskom evanjelickom a.v. chráme Božom na spomienkových službách Božích pripomenuli tragédiu, ktorá sa odohrala v noci z 18. na 19. júna 1945 neďaleko moravského mesta Přerov. Vlakový transport karpatských Nemcov vracajúci sa z oblasti Sudetov, kam ich násilím evakuovala ustupujúca nemecká armáda, sa vracal na Slovensko. V tom istom čase sa na železničnej stanici v meste Přerov na Morave ocitol aj vlakový transport, ktorý prevážal vojakov petržalského pluku. Tí sa vracali z vojenskej prehliadky v Prahe. Niektorí vojaci z tohto pluku boli z Dobšinej. V transporte, ktorý prevážal karpatských Nemcov, spoznali Nemcov pochádzajúcich z Dobšinej. Svojmu veliteľovi podali falošnú informáciu, že sa jedná o fašistických kolaborantov. V skutočnosti to však boli civili, ktorí s vojnou nemali nič spoločné a museli znášať vojnové utrpenie tak ako aj ostatní. Táto  informácia spustila lavínu násilia a rabovania, čo bolo zavŕšené masovou popravou 265 civilistov, z ktorých 112 pochádzalo z Dobšinej. Jednalo sa zväčša o príslušníkov evanjelického vierovyznania. Medzi zavraždenými boli pritom aj niekoľko mesačné deti. Počas obdobia totality bolo zakázané o tomto masakre hovoriť. Možné to bolo opäť až po ´89 roku. Evanjelickí veriaci v Dobšinej si túto smutnú udalosť pripomínajú pravidelne na službách Božích v druhej polovici mesiaca jún. Nerobia tak z túžby po pomste, ale predovšetkým preto, aby poukázali na to, čoho je schopný človek za určitých okolností. Robia tak preto, aby odsúdili hriech, ktorý človek pácha na druhom človeku, aby odsúdili nielen tento, ale všetky zločiny proti ľudskosti, ktoré sa vo svete páchajú, kedy trpia nevinní.

Tento rok bola na službách Božích odhálená aj pamätná tabuľa zavraždeným, na ktorej financovaní sa podieľali : Košický samosprávny kraj, Mesto Dobšiná a Karpatsko – nemecký spolok v Dobšinej. Nespravodlivo postrieľaní sa tak po 74 rokoch od tragédie dočkali dôstojnej spomienky, ktorá bude túto tragédiu dlhodobo pripomínať ako memento aj ďalším generáciám. Slovom Božím a liturgiou na spomienkových službách Božích poslúžil Mgr. Dušan Pavel Hrivnak, zborový farár v Muránskej Dlhej Lúke a konsenior Gemerského seniorátu. Liturgiou poslúžil miestny zborový farár Mgr. Rado Gdovin a senior Gemerského seniorátu. Počas pietneho aktu na miestnom evanjelickom cintoríne sa prítomným prihovoril aj primátor mesta Dobšiná Ján Slovák.

Mgr. Rado Gdovin, zb. farár – senior GES

Na odkaze dole si môžete prečítať kázeň br. konseniora Hrivnaka :

Prerov. 2019.Hrivnak-converted

Na odkaze dole si môžete pozrieť dokument „Noc na Švédskom vale“, ktorý natočila Slovenská televízia a ktorý je venovaný Přerovskej tragédii :