V Jelšave riešili havarijný stav krovu kostola

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo formou dotácie na obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v programe 1.1.Obnova kultúrnych pamiatok – Obnovme si svoj dom Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Jelšava 13 000 eur na riešenie havarijného stavu – oprava krovu, statické zabezpečenie objektu č. MK -3213 / 2021-423.  Práce realizovala firma Ligrus,s.r.o. pod vedením Ing. arch. Igora Cziela. Touto cestou ďakujeme za finančnú pomoc aj občianskemu združeniu Gotická cesta pri spolufinancovaní projektu v hodnote 650 eur.

Mgr. Ivan Bojna, námestný farár v CZ Jelšava