V Štítniku opravili zvony

V uplynulých mesiacoch sa v chráme Božom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Štítniku podarilo opraviť zvony vo veži chrámu.

Finančné prostriedky na opravu poskytlo Ministerstvo financií.  Išlo o sumu 10 000 €, ktoré Ministerstvo financií poskytlo ešte v roku 2019 pri výjazdovom rokovaní vlády. Zvony vo veži sa časom opotrebovali a boli vo veľmi zlom stave. Najväčším problémom bolo osadenie zvonov. Zároveň bola potrebná výmena sŕdc, pretože tie pôvodne srdcia ničili zvony.

Vďaka Pánu Bohu, že sa oprava mohla uskutočniť. Ďakujeme aj bratovi Milošovi Rychtárechovi za realizáciu a veríme, že zvony budú slúžiť aj ďalším generáciám a zvolávať ľudí k chvále a oslave Hospodina.

Mgr. Jana Ilčisková, zborová farárka v CZ Štítnik