V Štítniku sa plesalo na 3. Seniorátnom plese Gemerského seniorátu

Vďaka Pánu Bohu sme rok 2023 v našom senioráte začali krásnou a požehnanou akciou, 3. seniorátnym plesom Gemerského seniorátu, ktorý sa konal  3. februára 2023 na pôde cirkevného zboru Štítnik. Sme veľmi radi, že situácia sa konečne upokojila a my ako spoločenstvo sme sa mohli stretnúť na akcii, ktorú Pán Boh požehnal dobrou náladou, príjemnou spoločnosťou, zábavou, ale hlavne bohatou účasťou. Ples otvorila Božím slovom sestra zborová farárka Mgr. Jana Hrivniaková, ktorá poukázala na chýbajúcu ľudskosť medzi ľuďmi, a tak prítomných vyzvala, aby sme sa opäť vrátili k tomu, žiť ako ľudia, ktorí milujú, vnímajú a hlavne, ktorí si pomáhajú navzájom. Po tomto príhovore a úvodnej modlitbe nasledoval kultúrny program, ktorý si pripravil folklórny súbor Genšenky z neďalekej obce Honce. Už 13 rokov fungujú ako súbor a sestra farárka so sestrou kantorkou sú tiež ich súčasťou už pár rokov. Vystúpili s piesňami z gemerského regiónu, ale pripravili si aj zopár piesní z východu.  Ples bol zorganizovaný pod taktovkou brata seniora Mgr. Radovana Gdovina a sestry farárky Mgr. Jany Hrivniakovej, ktorí spolu s dalšími cirkevníkmi pripravili sálu a zabezpečili celý chod plesu. Na seniorátnom plese nám do tanca hrala skupina Relax z Vlachova. Súčasťou plesu bola aj bohatá tombola a touto cestou patrí vďaka všetkým ochotným sponzorom, ktorí aj takouto formou podporili náš seniorátny ples. Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí ho podporili finančne a aj všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách. Hlavne by sme chceli poďakovať Pánu Bohu, že z Jeho milosti sa tento seniorátny ples mohol zorganizovať a našli sa ochotné, pomocné ruky, ktoré pomohli pri príprave. Milí priatelia sme radi, že sme takto spoločne mohli začať nový rok 2023 a veríme, že spoločne budeme prežívať spoločenstvo na každej seniorátnej akcii v tomto roku, ktorý je pred nami. Už teraz sa tešíme na spoločné vnútromisijné stretnutia, ktoré plánujeme organizovať na pôde Gemerského seniorátu počas roka 2023 a ktoré budú podporené aj vďaka výťažku z plesu.

Mgr. Ľubica Štefanidesová, námestná farárka v CZ Nižná Slaná Kobeliarovoä

Foto: Štefan Majerčák