Veľkonočné prianie predsedníctva Gemerského seniorátu

Bratia a sestry, vzácni priatelia! Už druhý rok po sebe sme konfrontovaní s novou skúsenosťou. A síce s tým, že sviatky Veľkej noci opäť nebudeme sláviť ako spoločenstvo kresťanského ľudu v Božích chrámoch za spevu nádherných oslavných veľkonočných chorálov, tak ako sme na to boli zvyknutí počas celého doterajšieho života.  Svojim spôsobom nám to môže pripomínať situáciu emauzských učeníkov, ktorí prežívajú rezignáciu, smútok a bezradnosť. Ich nádeje, ktoré vkladali do Ježiša z Nazareta, spľasli ako bublina. V podstate už nič neočakávajú. Všetkému je koniec. Ich situácia sa však dramaticky zmení, keď sa k nim pripojí neznámy spolupútnik. Ten do ich života vnáša nielen nový pohľad na proroctvá obsiahnuté v Písme svätom, ale aj novú perspektívu, nádej a radosť, keď v tom neznámom spoznávajú svojho vzkrieseného a živého Majstra pri drobrorečení a lámaní chleba. Od tej chvíle sa realita vzkriesenia stáva mocnou súčasťou ich života. Rezignácii, smútku a bezradnosti je koniec. Od tej chvíle už nemôžu nič iné, iba svedčiť o tom, čo prežili.

Drahí priatelia, Predsedníctvo Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku Vám zo srdca praje, aby počas tohoročných Veľkonočných sviatkov sa i k Vám na ceste Vášho života pripojil Ten Živý a Vzkriesený a naplnil Vás radosťou, perspektívou a hlavne istotou, že Boh má celú situáciu mocne pod kontrolou, že s nami má dobrý plán: dať nám budúcnosť a nádej. Prajeme Vám, aby sa realita vzkriesenia stala súčasťou aj Vašich životov. Buďme i my svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania! Nech nás táto najúžasnejšia udalosť v ľudských dejinách mení k lepšiemu! Nech mení smútok na radosť, bezradnosť na nádej, pochybnosti na dôveru, nenávisť na lásku, zlo na dobro a frustráciu na horizonty večnosti, ktorá je pre nás pripravená!

Vaši

PhDr. Michal Terrai, dozorca GES                                                                                                    Mgr. Rado Gdovin, senior GES