Veľký výlet – Nagy utazás

O.Z. Alenka & Belo Hefler Production v spolupráci s CZ ECAV Rožňava si Vás dovoľujú pozvať na akustický benefičný koncert s názvom „Veľký výlet – Nagy utazás“, ktorý sa uskutoční v piatok 20.9.2019 so začiatkom o 19.00 hod. v evanjelickom chráme Božom v Rožňave. Bližšie informácie na plagáte.