Vianočná pošta

Základná škola Rejdová a žiaci evanjelického náboženstva sa cez internetový portál Pohodovo zapojil do projektu Vianočná pošta. V tomto projekte bolo potrebné zaregistrovať školu a registrovali sa i Domovy seniorov po celom Slovensku. Na základe registrácie žiakom ev. náboženstva na ZŠ Rejdová boli pridelení  starčekovia, pre ktorých sme vyrobili vianočné pohľadnice a odoslali sme ich. Takto naše pohľadnice dostali starčekovia z Prešova, Jacoviec, Kežmarku, Popradu, Banskej Štiavnice a iných miest Slovenska. No samozrejme, že sme nezabudli ani na našich starčekov  v Dome seniorov v Rejdovej, ktorým sme Vianočné pohľadnice odovzdali osobne. Vianočných pohľadníc sme spolu vyrobili, odovzdali a rozoslali 25 kusov a verím, že sme urobili radosť a priniesli aspoň trocha Vianočnej atmosféry do sŕdc starčekov a stareniek, ktorí to veľmi potrebujú a dokázali nám to  i svojimi slzami, ktoré im stekali po lícach pri preberaní Vianočnej pošty.

Mgr. Karmen Želinská, konseniorka GES