Vianočné Pastorále 2019 v Slavošovciach

Dňa 14.12.2019 sa uskutočnili Vianočné Pastorále, ktoré poriadajú obce Štítnickej doliny (Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Ochtiná, Štítnik). Tento rok sa konali práve v Obci Slavošovce. Tieto slávnosti na oslavu Pána Boha, nášho Stvoriteľa, sa už uskutočnili po 17. krát. V chráme Božom v Slavošovciach na oslavu a k narodeniu Pána zaspievali: Spevokol pri ZPOZ Slavošovce, Spevokol pri CZ Štítnik, Spevokol pri CZ Ochtiná, Spevokol pri CZ Slavošovce Radostná zvesť, Spevokol pri CZ Rochovce, Folklórna skupina Lehoťanka z Čiernej Lehoty, Spevokol pri CZ Slavošovce. Všetky spevokoly si pripravili krásne oslavné piesne, a na záver zaznela spoločná magická pieseň Tichá noc. Programom sprevádzala domáca pani farárka ECAV Mgr. Viera Kmecová, a za Obec Slavošovce, poslankyňa OZ pani Erika Potomczyková. Prihovoril sa aj starosta obce Slavošovce Ing. Štefan Bašták. Prítomný bol aj poslanec NR SR Bc. Peter Pamula (SNS). Po ukončení slávnostného programu v chráme Božom, boli všetci účastníci pozvaní na malé občerstvenie do kultúrneho domu Obce Slavošovce. Všetkým prajem šťastné a veselé sviatky Vianoc.

 Mgr. Michal Terrai, dozorca GES

FOTO : Mgr. Michal Terrai, dozorca GES