Vianočný koncert v Revúcej

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Revúca pozýva všetkých priaznivcov hudby na tradičný vianočný koncert  v rámci Festivalu vážnej hudby RAK – v sobotu 16. decembra 2023 o 17.00 hod. do Evanjelického a. v. chrámu Božiehov Revúcej. V tomto roku na ňom vystúpi okrem „Speváckeho zboru Quirin“ s dirigentom Jaroslavom Petrom aj spevácky zbor dirigentov Slovenska „Con Moto“ s dirigentom Mariánom Bujnovským a „Komorný orchester učiteľov a žiakov ZUŠ v Revúcej“.

Prijmite naše srdečné pozvanie a príďte sa adventným slovom a hudbou naladiť na príchod Božieho Syna a Spasiteľa sveta.

 Ing. Mgr. Danica Hudecová, zborová farárka