Videozáznam zo slávnosti inštalácie zb. farárky v Štítniku

Na linku dole si môžete pozrieť videozáznam zo slávnosti inštalácie sestry zborovej farárky Mgr. Jany Ilčiskovej, ktorá sa konala 18.5.2019 v ev. a.v. chráme Božom v Štítniku. Za spracovanie videa ďakujeme mediálnemu tímu z CZ ECAV na Slovensku Hybe pod vedením pána Ľuboša Šuchtára.