Vnútromisijné akcie v GES na rok 2020

Dátum Akcia Miesto Hosť
14.2.2020 2. Seniorálny ples G. Poloma
3.-5.4.2020 Konfivíkendovka V. Slavkov
18.4.2020 Stretnutie dorastu GES Chyžné Viktor Sabo
19.4.2020 Stretnutie spevokolov GES Dobšiná
3.5.2020 Stretnutie žien GES Mokrá Lúka Anička Belánji
21.6.2020 Stretnutie mužov GES Betliar Ivan Eľko
23.8.2020 Deň GES Jelšava
27.9.2020 Stretnutie presbyterov GES Roštár František Korečko
12.9.2020 Turistika Muráň